ENG   
   Tallinna Kunstihoone   
   Kollektsioon   
  
   
 

 

19.03.2015 - 26.04.2015
Vertiigo
Anne ParmastoOlete palutud avamisele kolmapäeval, 18. märtsil kell 17.00

 

Anne Parmasto (1952) esitleb näitusel oma uusi originaalses autoritehnikas töid. Tema looming, mis hõlmab nii ekspressiivselt tundlikku loodusmaali kui jõulisi mittefiguratiivseid värviplahvatusi jätkab käesoleva näitusega seda mittefiguratiivset liini, mida nägime kaks aastat tagasi näitustel “HAPE” 1galeriis Tallinnas ja Y galeriis Tartus.

                                                                        *

Anne Parmasto sündis Tartus, kus tema loodusteadlasest isa ja juristist ema vabameelne tutvusringkond hoidis hinnas nii akadeemilisi teadusväärtusi kui kunstiloomingu boheemlaslikke, eestiaegseid traditsioone. Paljude nõukaaegsete „vabade“ kunstide esindajate  – nii ka Anne jaoks kujunes arusaam eneseväljenduse vabadusest koos abstraktsionismi poole liikumisega, sest just siin murdus järjepidevus  muu maailma ja temast äralõigatud Eesti kunstiarengute vahel. Nii iseloomustab kogu Anne Parmasto loomingut üheltpoolt ekspressiivselt tundliku loodusmaali, teiseltpoolt vaimustavalt jõulise, non-figuratiivseid värviplahvatusi ohjava kujutamise paralleeleksistents. 2002.a. Kunstihoone Galeriis eksponeeritud pildiseeria Cherry Cherry Delight oli viimase üks säravamaid näiteid.

 

Kõrvuti kunstnikutegevusega õpetab Anne Parmasto noori maalijaid, kellest paljude erialaks Tartu Ülikoolis on justnagu kunstikauged füüsika, matemaatika ja loodusteadused. Otsides kunstist reeglivaba spontaansust, panustavad nad sellesse oma teistsugust eksistentsinägemust. Ehk ongi see viimane ühes igavikulise maali hajumisega kiirelt muutuvaisse elukontekstidesse viinud Anne Parmasto traditsioonilisest vormist vabanemise otsinguile, mis jätkub ta tema tänases näituses.

 

„Minu kunstnikuks kujunemisel oli oluline roll Tartul. Kodust ja vanemate sõpradelt omandatud arusaamad kunstnikuvabadusest ja –õigustest olid ilmselgelt vastuolus valitseva kunstipoliitikaga, mis nõudis sotsiaalset kunsti ja selle kujutamist kindlas vormis. Milline iroonia – kõik kordub: hetkel toimub sisuliselt sama protsess teises võtmes.

Neli–viis aastat tagasi jõudsin oma faktuuri- ja värviotsingutes kaasaegsete remondimaterjalideni: krohv ja makrofleks, pihustid ja potivärvid vineeril, uv-kindel lakk jpm. Nendega suhtlemine sai adrenaliinitekitavaks balansseerimiseks noateral, tasakaalu otsimiseks päris ja mängu vahel. Leidsin ka, et ei taha ega pea muretsema oma tööde igavese säilimise pärast. Aga järjekordne iroonia siingi: pole need materjalid nii lagunevad ühti!“

 

Anne Parmasto

 

Kunstnik tänab toetuse eest Eesti Kultuurkapitali

Kunstihoone tänab oma alalisi toetajaid Kultuurkapitali, Kultuuriministeeriumit ja Tallinna Linna

Kontakt:

parmasto@yahoo.com

tamara@kunstihoone.com

 

 

 

KH_Galerii